Hakkında

Yüksekokulumuz 15 Nisan 2011 tarih ve 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 04.04.2011 tarih ve 2011/1595 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş olup, 2011 Haziran ayında faaliyetine başlamıştır.

Adıyaman Üniversitesinde yabancı dil eğitim-öğretimi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülür.

Yabancı dil eğitim-öğretiminin amacı, Avrupa Ortak Dil Öğretim Çerçevesi kapsamında, modern dünyaya uyum sağlayabilen, bilimsel literatürü takip edebilen, kültürel ve sosyal hayatta iletişim kurabilen, yabancı dilde yeterlik kazanmış öğrenciler yetiştirmektir.